Vraćanje proizvoda


Povrat proizvoda

Naručena roba može se vratiti u roku od 14 dana od primitka narudžbe.
Reklamacije možete uputiti na info@cakedecoration.hr. Pogrešno isporučena ili oštećena roba zamijenit će se o trošku Dora usluge d.o.o., u slučaju da se naručena roba ne može isporučiti transakcija neće biti kompletirana (naplaćena) o čemu će kupac biti obaviješten.


Prava na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

 1. kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana za proizvod s kojim nije zadovoljan, a kupljen je putem Web trgovine jednostrano raskinuti ugovor
 2. da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, treba nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom
 3. u slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora i u stanju u kojem je preuzela
 4. kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, kompletan, u originalnoj ambalaži, te potpuno ispravan i neoštećen budući da se taj proizvod vraća u prodaju
 5. troškove povrata proizvoda snosi kupac
 6. kupac isto tako snosi i trošak svakog umanjenja vrijednosti robe prema članku 77. ZZP (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti
 7. ukoliko je proizvod vraćen neispravan, oštećen ili bez pojedinih dijelova i prateće opreme ili dokumentacije, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava
 8. prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen kompletan i ispravan u stanju u kojem je bio isporučen bez ikakvih gore navedenih nedostataka
 9. potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom

 10. Za detalje molimo da se upoznate sa Uvjetima korištenja.

  PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

  Ukoliko prihvaćate Uvjete prodaje, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja. Dora usluge d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

  STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


  Molimo popunite obrazac dolje za zahtjev RMA broja.

  Informacije o narudžbi

  * Ime:


  * Prezime:


  * E-Mail:


  * Telefon:


  * ID narudžbe:


  Datum narudžbe:

  Informacije o proizvodu & Razlog za vraćanje

  * Naziv proizvoda:

  * Kod proizvoda:

  Količina:
  * Razlog za vraćanje:
  Proizvod je otvoren:


  Pogrešno ili drugi detalji:
  Unesite kod u kućicu ispod:

×
×
×
×
×
×
×